S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Podporuje mojeID

KONTAKTY

PURA MEDICINA s.r.o.
Lidická 700/19
60200 Brno
tel: +420 702 133 443
info(a)cbdshop.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 499,00 Kč (21,01 EUR)
skladem
naše cena 999,00 Kč (42,06 EUR)
skladem
naše cena 899,00 Kč (37,85 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 999,00 Kč (126,26 EUR)
skladem
naše cena 8 959,00 Kč (377,17 EUR)
skladem
naše cena 259,00 Kč (10,90 EUR)
skladem

» Reklamace

Reklamační řád PURA MEDICINA s.r.o.


Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží
zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu www.cbdshop.cz od naší společnosti:
PURA MEDICINA s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 60200 Brno
IČO: 06100015
DIČ: CZ06100015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brne, oddíl C, vložka 100035
adresa pro doručování: PURA MEDICINA s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 60200 Brno
Telefonní číslo: +420702133443
E-mail: info@cbdshop.cz


1. Za jaké vady zboží odpovídáme?


1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že
zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
− má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli
očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
− vyhovuje požadavkům právních předpisů;
− se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
− odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ
zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
− nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno
dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné
záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických
zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních
podmínek.
1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.

2. Jaká je záruční doba?


2.1. Záruční doba trvá do data minimální trvanlivosti, které je na zboží nebo na jeho obalu
uvedeno, popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze po dobu, po kterou lze věc použít.
2.2. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží,
není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena
delší záruční doba.
2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční
doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží
užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.


3. Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také
§ 2165 až 2174.
3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
a) Doplnění toho, co chybí
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám
dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
b) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době,
můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží
Výměnu zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj.
zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná
pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
d) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud
se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás
neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
− dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení
smlouvy; nebo
− nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo
nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže
vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
− se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných
vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
− nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od
uplatnění reklamace.
3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc
v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo
opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte
nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.


4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?


4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
− jste o vadě před převzetím věci věděli;
− jste vadu sami způsobili; nebo
− uplynula záruční doba.
4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
− věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena
sjednána; nebo
− věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po
celou dobu trvání záruční doby).


5. Jak postupovat při reklamaci?


5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
5.2. Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaného zboží, a v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení
reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.
5.3. Doporučený postup při reklamaci:
− pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem
či písemně;
− zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy
zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu
z kupní ceny, výměnu zboží, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu
s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
− reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než
na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny, přičemž při zasílání
doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či
zničení;

− pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový
doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu
s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše
uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno
právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
nedohodneme na delší lhůtě.

5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u
neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás
neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto
reklamačním řádem.

5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám
vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při
uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte
uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 03.01.2023

Jak to celé funguje vrácení reklamovaného zboží?

Pokud se rozhodnete, že zboží chcete reklamovat:

  • napište nám e-mail info@cbdshop.cz odpovíme co nejrychleji
  • v e-mailu popište závadu a pošlete fotky poškozeného produktu
  • zařídíme to přes zpětný kód zásilkovny
  • odvoz balíčku je pro Vás ZDARMAJaké jsou výhody odvozu ZDARMA?

  • žádné zdlouhavé stání na poště, žádný ztracený čas a peníze
  • balík podáte zdarma pod zaslaným kódem na kterékoli zásilkovně v ČR
  • balík jen zabalíte zpět do krabice a nemusíte nic vyplňovat, pošleme vám zpětný kód na zásílkovnu
  • balík se k nám vrátí přes zásílkovnu a následně vám vrátíme peníze
ZDliYW